Mala škola avijacije u Visokom

Kao što naslov govori u Visokom je počela sa radom Mala škola avijacije .Kao ranijih godina tradicionalno ovu sekciju  organizira aeroklub "Izet Kurtalić" Visoko u cilju školovanja mlađih generacija aeromodelara.  Sekcija se održava u tri škole : OŠ Kulin Ban , OŠ Safvet – Beg Bašagić i OŠ Mula Mustafa Bašeskija.
Dobrom organizacijom imamo nečekivan odziv djece , što je veoma važno za modelarstvo a i za visočki  aeroklub. 
Trenutno sa djecom se izradjuju Sobni modeli D1 , a u planu je i izrada klizača. Krajem mjeseca januara  planirali smo održati školska takmičenja a zatim i jedno opcinsko takmicenje u kome ce učestvovati sve tri škole.

U prilogu su slike sa sekcije :

.

tarikj
Ima mnogo toga pa ne bih sada o tome

Komentariši